Privacy statement Gaston Software BV

Over Ons: 

Gaston Software BV, gevestigd in Eindhoven in de Witte Dame, Clausplein 12, 5611XP

Omschrijving: 

Wij zijn een softwarehuis dat een gespecialiseerd in eigen huis ontwikkeld softwareproduct, beter bekend als een GMS/DMS in de automotivemarkt aanbieden.

Gaston is onafhankelijke Garage Management Software in de Cloud, waarmee online, snel en efficiënt het volledige garage management is uit te voeren. Gaston beschikt over alle benodigde disciplines binnen één pakket zoals: auto in-en verkoop, finance, planning, werkorder etc. Verder informatie op www.gastonsoftware.nl.

Vastlegging van persoonsgegevens: 

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 

 • Recht op privacy 
 • Persoonsgegevens 
 • Verwerking van persoonsgegevens 
 • Vastleggen van gegevens 
 • Verstrekking aan derden 
 • Bewaartermijnen 
 • Beveiliging persoonsgegevens 
 • Rechten omtrent persoonsgegevens 
 • Cookies en socialmedia plug-ins 
 • Beheren van cookies 
 • Contact 

Recht op privacy 

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. 

Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit Privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is beschikbaar op onze website www.gastonsoftware.nlen www.gastonservice.nl Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. 

Door gebruik te maken van onze diensten, onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens, wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

Persoonsgegevens 

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan workshops – demo’s – beurzen – opleidingen, personen die telefonisch contact met ons opnemen en alle andere mogelijkheden tot contact met ons.

Verwerking van persoonsgegevens 

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen: 

 • Direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, workshop, demo of opleiding, een account aanmaakt op een van onze websites, telefonisch contact met ons opneemt of via onze website bij ons solliciteert; 
 • Direct van u wanneer u onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites; 
 • Van derden partijen, bijvoorbeeld van businesspartners en organisaties waarmee wij samenwerken; 
 • Door openbare bronnen/ openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en door contact op te nemen met businesspartners;
 • Op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 

Vastleggen van gegevens 

Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van twee principes namelijk:

 1. Het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 2. Het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en op basis van uw toestemming. 

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren: 

Persoonsgegevens: Doelen en principes: 
uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres of andere contactgegevens) klanten administratie 1)
leveranciers administratie 1)
administratie en beheer van sollicitaties via de websites 2)
om producten of diensten te leveren die u heeft besteld 1)
in het kader van uw registratie via de websites voor een account (onder meer om producten te kunnen bestellen, documenten te downloaden of om op blogs en fora te kunnen reageren) 2)
administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten 2)
voor debiteuren- en crediteurenadministratie 1)
voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen) 2) 
uw IP adres en surfgedrag op de website Om onze diensten te verbeteren 2) 

In sommige gevallen zullen wij uw identificatie en contactgegevens met derde partijen delen, zoals businesspartners van een evenement waaraan u deelneemt. Wij baseren de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via support@gastonsoftware.nl

Verstrekking aan derden 

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die betrokken zijn bij het werken met Gaston Software met Interfaces/API’s/Webservices zoals: Diensten-, Informatie-, Grossiers- en Service Interfaces. In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). In een enkel geval delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EER. Indien wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen buiten de EER zullen wij passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.
Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd). Dit is ook een onderdeel van onze gebruikersovereenkomst die we hanteren voor het gebruik en uitvoering van Gaston Software.

Bewaartermijnen 

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in hoofdstuk 5 hierboven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren. 

Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u in onderstaande tabel. 

Persoonsgegevens Bewaartermijn 
Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie en/of demoMaximaal 2 jaar na beëindiging
Gegevens voor het afnemen van een betaald product zoals Gaston Garagemanagement Software in de CloudWettelijke termijn of volgens gebruikersovereenkomst Gaston Software BV

Beveiliging persoonsgegevens 

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. 

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens). 

Rechten omtrent persoonsgegevens 

U heeft (onder omstandigheden) het recht: 

 • Op informatie en inzage van uw gegevens; 
 • Op verbetering van persoonsgegevens; 
 • Op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden); 
 • Op beperking van de verwerking; 
 • Van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

Cookies en socialmedia plug-ins 

Wij gebruiken eventueel cookies of vergelijkbare technieken en sociale media plug-ins op onze websites. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites en mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden. 

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites en mobiele applicaties gebruiken wij de volgende cookies: 

Type cookie  Doel van de cookie 
Noodzakelijke cookies/ technische cookies Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites/ web-toepassingen/ mobiele applicaties en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites/ web-toepassingen/ mobiele applicaties, om gegevens in te vullen, enz.
Analytische cookies Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze website en mobiele applicaties te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
Performance cookies We gebruiken performance cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites/ web- toepassingen/ mobiele applicaties. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers werken met onze websites/ web- toepassingen/ mobiele applicaties, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze websites/ web-toepassingen/ mobiele applicaties te vergroten. 
Functionele cookies De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites/ web-toepassingen/ mobiele applicaties vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. 
Traceer/ advertentiecookies Onze websites/ web-toepassingen/ mobiele applicaties / marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten te kunnen sturen. 
Fingerprints Fingerprints onthouden de instellingen van een pc in een code. Fingerprints worden gebruikt voor het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website; het analyseren van het gebruik van onze website om onze website daarmee te kunnen verbeteren; het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. 

Sommige van de cookies en socialmedia plug- ins zijn essentieel om de websites/ web- toepassingen/ mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden. 

Beheren van cookies 

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder: 

Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen (algemeen) 

Contact 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, graag contact opnemen via support@gastonsoftware.nl