Gaston planning

De planningmodule van Gaston Software is als uitbreidingsmodule apart verkrijgbaar. Alle uitbreidingsmodules kunnen zowel direct als in een later stadium aangeschaft worden. Deze worden op dat moment gekoppeld aan de reeds aanwezige modules. Met de Gaston planning module kunt u optimaal gebruik maken van de beschikbaarheid van uw medewerkers. Vanuit de planning kunt u direct werkorders aanmaken.
U ziet in één oogopslag hoe lang en met welke taak een medewerker bezig is.

U kunt er ook voor kiezen om vanuit de werkorders de planning vullen. U maakt eerst alle werkorders aan en koppelt deze aan de werknemer ‘nog te verdelen werkorders’. Later sleept u in de planning eenvoudig de werkorders naar de juiste tijden en monteurs.

Maakt u geen gebruik van de planning? Dan nog is het gebruik van deze module heel handig om te bekijken welke werkorders reeds gefactureerd zijn en welke nog gefactureerd moeten worden.

U kunt Gaston planning ook in een tweede scherm openen. Op deze manier is het mogelijk om de planning in de werkplaats op een groot scherm te tonen. Zo heeft iedereen in één oogopslag een compleet overzicht van het werk dat gedurende de dag en/of komende dagen uitgevoerd gaat worden.

Via de urenadministratie kunt u ook alle andere taken en werkzaamheden van uw medewerkers vastleggen. Denk hierbij aan cursussen, vrije dagen, opruimen werkplaats, onderdelen halen, ziekte, bezoek aan dokter enzovoorts. Per uursoort en per werknemer kunt u verschillende tarieven hanteren. Met behulp van de urenoverzichten krijgt u inzicht in alle verrichtingen per werknemer.